Ván ép cốt pha phủ keo đỏ

Ván ép coffa phủ keo đỏ sản xuất bằng keo Melamine chất lượng tương tự như: Ván ép coffa phủ phim