Ván ép cốp pha tre phủ phim

Coppha tre phủ phim được sử dụng làm coppha xây dựng trên các công trình công nghiệp, dân dụng